Dây chuyền sản xuất

Chúng tôi áp dụng chế độ quản lý xưởng 5S tiên tiến, tập trung vào mọi quy trình từ mua nguyên liệu đến sản xuất.Để hiển thị chất lượng sản phẩm tốt nhất cho bạn, chúng tôi kiểm tra mọi sản phẩm nghiêm ngặt và đóng gói hoàn chỉnh trước khi vận chuyển.

 

Dongguan KWS Hygiene Industrial  Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 0

 

Dongguan KWS Hygiene Industrial  Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 1

 

Dongguan KWS Hygiene Industrial  Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 2

 

Dongguan KWS Hygiene Industrial  Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 3